Powrót do SZKOŁA

Plan lekcji

KLASA 1 A
s. 110
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.50-8.35 e.w. w.f. e.w. j.ang. e.w.
8.45-9.30 w.f. e.w. e.w. e.w. rel.
9.40-10.25 e.w. e.w. w.f. e.w. e.w.
10.35-11.20 e.w. e.w. rel. e.w. e.w.
11.30-12.15 j.ang.   z.r. k.   z.komp.
           

 

KLASA 1B
s.19
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00-8.45 w.f. e.w. w.f. e.w. j.ang.
8.55-9.40 e.w. e.w. rel. e.w e.w.
9.50-10.35 e.w. e.w. e.w. e.w. e.w.
10.45-11.30 e.w. j.ang. e.w. w.f. rel.
11.40-12.25     z.komp. z.r.k. e.w.
           

 

KLASA 1C
s. 109
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.50-8.35 e.w. j.ang. e.w. e.w. e.w.
8.45-9.30 e.w. e.w. e.w. e.w. w.f.
9.40-10.25 z.komp. rel. e.w. w.f. rel.
10.35-11.20 e.w. e.w. w.f. e.w. e.w.
11.30-12.15   e.w.   j.ang. z.r.k
           

 

KLASA 2A
s. 216
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.50-8.35 e.w. rel. j.ang. e.w. w.f.
8.45-9.30 e.w. e.w. e.w. j.ang. e.w.
9.40-10.25 rel. w.f. e.w. e.w. e.w.
10.35-11.20 e.w. e.w. e.w. e.w. e.w.
11.30-12.15 w.f. z.komp. z.r.k.    
           

 

KLASA 2B
s. 217
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.50-8.35 e.w. e.w. e.w. e.w. e.w.
8.45-9.30 e.w. w.f. w.f. rel. e.w.
9.40-10.25 e.w. e.w. e.w. e.w. w.f.
10.35-11.20 j.ang. rel. e.w. e.w. e.w.
11.30-12.15     z.r.k. z.komp. j.ang.
           

 

KLASA 3 A
s. 101
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00-8.45 e.w. e.w. z.r.k. e.w. z.r.k.
8.55-9.40 e.w. j.ang. e.w. e.w. e.w.
9.50-10.35 w.f. e.w. e.w. e.w. e.w.
10.45-11.30 e.w. e.w. e.w. rel. j.ang.
11.40-12.25 z.komp. rel. w.f. w.f.  
           

 

KLASA 3B
s. 100
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00-8.45 j.ang. e.w. e.w. e.w. e.w.
8.55-9.40 e.w. e.w. e.w. w.f. e.w.
9.50-10.35 e.w. e.w. j.ang. e.w. e.w.
10.45-11.30 e.w. rel. e.w. z.komp. w.f.
11.40-12.25 z.r.k. w.f.   rel. z.r.k
           

 

KLASA 4A
s. 204
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00-8.45 przyroda informat. mat. w.f. przyroda
8.55-9.40 j. angielski j.polski j.angielski j.polski j.polski
9.50-10.35 historia j.angielski j.polski j.polski g. wych.
10.45-11.30 mat. w.f. w.f. religia mat.
11.40-12.25 technika muzyka religia mat. w.f.
12.30-13.15 plastyka  WDŻ    j.hiszp.