Z KULTURĄ MI DO TWARZY

Uczniowie klas 1 aktywnie uczestniczyli w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” i zrealizowali następujące zadania:

„W magicznym świecie dźwięków”- poznawanie instrumentów muzycznych, ich wyglądu i brzmienia podczas zajęć. 

-„Ekoinstrumenty”- wykonanie prostych instrumentów muzycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych. – „Spotkania z muzyką”- udział w audycjach muzycznych Mobilnej Filharmonii.

– „Na ludową nutę”- poznanie strojów i muzyki charakterystycznych w różnych regionach Polski. 

-„Wśród nocnej ciszy”- udział w szkolnym kolędowaniu. 

-„Tanecznym krokiem”- przygotowanie układu tanecznego do muzyki klasycznej. 

-„Tysiąc barw wokół nas”- zorganizowanie zajęć plastycznych w celu poznania nowych technik plastycznych.

– „Z wizytą w teatrze”- wyjście na spektakl pt. „Baśnie Andersena”. 

-„Lubimy lektury”- przeprowadzenie kreatywnych zajęć po omówieniu lektury. 

-„Tajemnice teatru”- zapoznanie z rodzajem teatru, budową i osobami z nim związanymi. 

-„Dzień Kropki”- zorganizowanie zajęć opartych na kreatywności.

– „Do hymnu”- udział w uroczystości zorganizowanych w ramach 11 listopada. 

-„Najpiękniejsze zakątki Polski”- wykonanie pocztówek z wakacji. 

-„Kodeks dobrego zachowania”- ustalenie zasad właściwego zachowania. 

-„Tydzień uprzejmości”– rozmowa dotycząca właściwego zachowania względem innych osób, zachęcanie uczniów do niesienia pomocy innym używania zwrotów grzecznościowych.

-„Siła bajek”–czytanie literatury uwrażliwiającej dzieci, rozbudzającej empatię, poruszające problemy dotyczące ich wieku- lekcje biblioteczne.

-„Sztuka łączy wszystkich”–przygotowanie kartek pocztowych dla uczniów z Zeszkoły Szkół im. UNICEF w Rzeszowie. 

– „Warto pomagać”- udział w akcjach charytatywnych organizowanych w placówce.

-„Z kulturą przy stole” –rozmowa kierowana na temat zasad właściwego zachowania się przy stole.

-„Savoir vivre przy stole”–zorganizowanie klasowego spotkania opłatkowego (zwracanie uwagi na sposób nakrywania do stołu i zachowanie się przy stole). 

-„Karnawał na świecie”- obchody, stroje, zwyczaje- zajęcia tematyczne. Porównywanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i w innych krajach.

-„Mali i duzi architekci”- konstruowanie z dostępnych materiałów (klocki, kubki plastikowe, rolki, kartony) budowli na wzór słynnych budowli.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content