KONTAKT

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rzeszowie

ul. gen. J. Dąbrowskiego 66A

35-036 Rzeszów

 

e-mail: sekretariat@zszp8.resman.pl

 

/ZSZP8Rzeszow/SkrytkaESP

 

Numery telefonów:

 

Sekretariat: 17 748 38 24
Dyrektor: 17 748 38 25
Wicedyrektor: 17 748 38 30
Księgowość: 17 748 38 26
Intendent: 17 748 38 27
Pedagog: 17 748 38 31
Biblioteka: 17 748 38 28
Pokój nauczycielski: 17 748 38 29
Świetlica sala 2 17 748 38 33
Świetlica sala 205 17 748 38 34
PP 44 sala Motylki 17 748 38 35
I piętro sala 100 17 748 38 36
Portiernia 17 748 38 32