PROJEKTY

Dla podniesienia jakości i atrakcyjności procesów dydaktyczno-wychowawczych oraz zapewnienia najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju wychowanków nasza placówka jak co roku bierze udział w różnego rodzaju międzynawowych  i ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Realizacja wynikających z nich działań ma na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie, poszerzyć horyzonty, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności oraz wiedzę z zakresu: kultury i sztuki, bezpieczeństwa, finansów czy ekologii. Podejmowane inicjatywy pomagają przedszkolakom i uczniom otworzyć się na świat, radzić sobie
 z emocjami, uwrażliwić na los innych, dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 • Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

  Beneficjent projektu: Fundacja Edukacyjna ODITK

  Wartość dofinansowania: 24 462 907,92 PLN

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

   

  Informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://asystentspe.pl/

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami” II edycja

Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://www.facebook.com/gramyzmyslamiprojektedukacyjny/

 

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Paluszkowe Maluchy III”

Paluszkowe Maluchy to projekt edukacyjny wspierający rozwój dzieci, opierający się na zabawach paluszkowych, masażykach i aktywności manualno- plastycznej. Projekt ma na celu rozwijanie aktywności dziecka małego w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy.

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://www.facebook.com/paluszkowerozspiewanki/

 

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mała Fabryka eksperymentów”

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, przyczyniając się do ich wielokierunkowego rozwoju. Wykorzystuje w tym celu naturalną ciekawość świata, dociekliwość i zainteresowanie tym co nas otacza, zgłębiając tajniki chemii, fizyki i przyrody. Projekt pomaga rozwijać kreatywne myślenie, wyobraźnię, uczy obserwacji i wyciągania wniosków. Będzie realizowany w terminie 1 październik 2022r. – 30 czerwiec 2023r.

Więcej o projekcie pod linkiem https://www.facebook.com/groups/841277773143068/

 

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą, głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.

Więcej o projekcie pod linkiem https://www.mac.pl/malymis#form

 

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora”

Projekt „Wyzwania Teodora” skierowany do przedszkoli i żłobków, to sposób na przekazanie dzieciom, czasem prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości.
A wszystko za sprawą z pozoru zwykłego bociana. Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczy siedem zadań do wykonania. Będą one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę, ale również znajdzie się coś dla małych artystów.

Więcej o projekcie pod linkiem: https://www.facebook.com/groups/wyzwaniateodora/

 

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z ekologią na TY”

Cele: Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://m.facebook.com/groups/2730244737279657/

 

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.)

Więcej o projekcie pod linkiem: https://www.zabawasztuka.pl/

 

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy”

Jest  to ogólnopolski projekt edukacyjny, który powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje tegoroczny kierunek polityki oświatowej: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://www.facebook.com/groups/287347139261357/

 

 • Ogólnopolski program Edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Jest to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisany jest w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Ważnym elementem tych działań jest edukacja najmłodszych – uświadomienie różnego rodzaju niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. Udział w tym programie pozwoli przekazać dzieciom niezbędną wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole,
w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Dodatkowo  program został rozbudowany o treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

Więcej o projekcie pod linkiem: https://akademiapuchatka.pl/

 

 • Ogólnopolski program edukacyjny „Europa i ja”

Projekt skierowany jest dla dzieci  w wieku przedszkolnym i uczniów klas 1-3. Jego głównym celem jest przybliżenie  wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, wypromują swoją szkolną placówkę oraz nawiążą współpracę z innymi szkołami.

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://www.facebook.com/groups/800199367285316/

 

 • Ogólnopolski projekt z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej oraz aranżacji przestrzeni „Zakamarek – elektroniki na kąciki”.

Głównym celem projektu jest wychowanie kreatywnego, świadomego swoich możliwości, posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej rzecz ucznia.

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://www.facebook.com/groups/248706823804582/about/

 

 • Projekt „ Od grosika do złotówki”

Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów
 i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnego rodzaju ryzyka.

Więcej o projekcie pod linkiem: https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/

 

 • Ogólnopolska kampania „Kolejowe ABC”

Kampania Kolejowe ABC II realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców.

Więcej o projekcie pod linkiem: https://kolejoweabc.pl/ABC2/

 

 • Ogólnopolska akcja „Zdrowo i sportowo”

Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci w przedszkolach i klasach I-III.

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://zdrowoisportowo.edu.pl/

 

 • Akcja „Najdłuższa książka świata”

Jest to projekt realizowany przez Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury przy UR i Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie. Polega na ilustrowaniu przez dzieci przeczytanych książek, które zostaną połączone w 1 długą książkę.

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057228829625

 

 • Międzynarodowy projekt edukacyjny eTwinning „ Let’s celebrate the European Day of Languages!”

Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat bogatej różnorodności językowej Europy oraz zachęcenie do uczenia się języków obcych przez całe życie w szkole i poza nią. Uczniowie zapoznają się z innymi językami europejskimi, rozwiną swoją kreatywność i poznają inne kraje europejskie w formie zabawy.

Presentation of Countries Schools Participants I

Presentation of Countrien Schools Participants II

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm

 

 • Projekt SP! Serce i pomoc!

Nasza szkoła kolejny rok bierze udział w projekcie dla szkół województwa podkarpackiego „SP to więcej niż szkoła podstawowa! SP – SERCE I POMOC!”. Projekt ten zwraca uwagę na trudności, z jakimi corocznie borykają się uczniowie w czwartej klasie podstawowej (serce) oraz mobilizuje do podjęcia adekwatnych działań (pomoc), aby pomóc uczniom w adaptacji w wyższym etapie edukacyjnym.

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://www.ko.rzeszow.pl/bez-kategorii/sp-serce-i-pomoc/

 

 • Projekt MEiN i AWF „WF z AWF- aktywny powrót do szkoły „

Istotą programu jest zachęcenie dzieci do różnych form aktywności w celu niwelowania ubocznych skutków pandemii, braku ruchu przez dzieci w okresie zdalnej nauki.

Więcej o projekcie pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wf-z-awf–aktywny-powrot-uczniow-do-szkoly-po-pandemii–inauguracja-ii-edycji-programu-mein-i-awf2

 • Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” / “Bilingual Future”

Nasza szkoła od września współpracuje z Międzynarodowym Programem Powszechnej  Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci- Bilingual Future ’’ założonym przez lingwistkę oraz autorkę specjalistycznych programów do nauki języka angielskiego Claire Selby.

To uniwersalny program, który pomaga każdemu dziecku opanować język angielski na poziomie dwujęzyczności i czerpać z tego wszelkie możliwe korzyści.

Program działa na trzech poziomach: Standard, Plus i Expert.

Nasza placówka realizuje kurs „Tom and Keri A” w klasach „0” oraz „Tom and Keri B” w klasach pierwszych.

Kurs to połączenie wersji drukowanej ( książeczki uczniów) z elektroniczną (filmy wideo, piosenki ).

Cieszymy się, że możemy korzystać z programu i wprowadzać nasze dzieci w świat języka angielskiego na co dzień 😊

Więcej informacji:

www.dwujezycznedzieci.pl

www.bilingualfuture.com/pl/

www.youtube.com/DwujezyczneDzieci

Infolinia: (+48) 22 290 44 33

www.yellowhouseenglish.com

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content