Powrót do SZKOŁA

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 8

Terminy ustalane przez MEN lub dyrektora szkoły
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
Zakończenie I semestru 25 stycznia 2021r.
Ferie zimowe  
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
(zgodnie z rozporządzeniem MEN)
04.06.2021r.
Klasyfikacja: SEMESTR 1 SEMESTR 2
informacja o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych do 18.12.2020 r. do 17.05.2021 r.
informacja o okresowych i rocznych ocenach z przedmiotów i zachowania do 20.01.2021 r. do 2.06.2021 r.
wystawienie ostatecznych ocen okresowych i rocznych do 25.01.2021 r. do 10.06.2021 r.
Wycieczki klasowe: Klasy I-IV
Grupy przedszkolne
07.06.2021r. – 18.06.2021r.
14.06.2021- 23.06.2021r.
Wywiadówki:  Klasy 1 – 4 08.09.2021 r. godz. 16.30
17.11.2021 r. godz.16.30
26.01.2021 r. godz.16.30
20.04.2021r. godz.16.30
Spotkania z rodzicami wychowawców grup przedszkolnych 10.09.2020r.
18.01.2012r.
26.04.2021r.
Konsultacje:
godz. 16.00-17.00
20.10.2021r.
15.12.2021r.
23.03.2021r.
18.05.2021r.
Ponadto:
Pasowanie na ucznia klasy 1 –  14.10.2021r.
Zabawa karnawałowa –  7.01.2021 -SP ; 8.01.2021r. -PP
Dzień Otwarty Szkoły – 02.03.2021r.
Piknik Rodzinny i Dzień Dziecka –  01.06.2021r.