Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Projekt Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszówdofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Kategoria Szczegóły
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.1Rozwój edukacji przedszkolnej
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
telefon: 17 87 54 100
fax: 17 87 54 105
e-mail: umrz@erzeszow.pl
www.rzeszow.pl
Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2018-12-31
Nr identyfikacyjny projektu: RPPK.09.01.00-18-0009/17-00
Wartość całkowita projektu: 3 046 550,04 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 589 567,53 zł

 

 

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

W sześciu placówkach oświatowych, w ramach 9 oddziałów, powstało 211 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Są to następujące jednostki:

  • Przedszkole Publiczne Nr 17 – 1 oddział – 18 miejsc,
  • Przedszkole Publiczne Nr 37 – 1 oddział – 18 miejsc (w tym jedno miejsce dostosowane do potrzeb dziecka niepełnosprawnego),
  • Szkoła Podstawowa Nr 29 – 2 oddziały – 50 miejsc,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 – 3 oddziały – 75 miejsc,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 – 1 oddział – 25 miejsc,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 1 oddział – 25 miejsc.

 

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

  • Zatrudnienie 28 pracowników, stanowiących kadrę nowych oddziałów przedszkolnych.
  • Szkolenia/kursy dla kadry pedagogicznej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowania z dzieckiem w sytuacjach kryzysowych i współpraca z rodzicem trudnym i konfliktowym oraz wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem aspektów ekologii.
  • Doposażenie sal przedszkolnych oraz placów zabaw.

 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Rezultatem projektu będzie zwiększenie o 211 liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Rzeszów, wzrost kompetencji i umiejętności nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz zmodernizowanie i unowocześnienie bazy przedszkolnej poprzez zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia placów zabaw służących lepszemu rozwojowi dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content