Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej

Informujemy, że uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 6 września 2023 r.

 Zapis na obiady jest dokonywany na podstawie karty zgłoszenia na obiady wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA – pobierz

Rodzice, którzy wyrażają chęć zapisania ucznia na obiady, a nie złożyli karty w miesiącu czerwcu mogą dokonać zapisu do dnia 5 września. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły. Wydrukowane karty będą również dostępne na stoliku przy wejściu do szkoły. Wypełniony dokument należy złożyć u wychowawcy, w sekretariacie, u intendentki lub przesłać na adres intendent@zszp8.resman.pl do 5 września.

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji n/t ewentualnych alergii pokarmowych występujących u dziecka. Informację proszę przekazać drogą mailową

e-mail: intendent@zszp8.resman.pl

 

Przypominamy, że rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 dokonują odpisu z obiadu wyłącznie przez system e dziecko.-  link do strony w celu zalogowania: https://edziecko.edu.pl/

Login: PESEL

Hasło: imię dziecka z dużej litery np. Ewa

Odpisu można dokonać najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności i na kolejne dni.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content