Laboratoria Przyszłości – Wrzesień-Październik 2022

W roku szkolnym 2022/23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 wziął udział w programie Laboratoria Przyszłości, który realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki przystąpieniu do projektu szkoła otrzymała wsparcie finansowe, które zostało przeznaczone na zakup wyposażenia sal oraz pomocy dydaktycznych. Zakupione pomoce są wykorzystywane podczas różnych zajęć i wydarzeń szkolnych.

We wrześniu i październiku w naszej szkole prowadzone były lekcje z użyciem klocków Turing Tumble. Dotyczyły one podstaw kodowania i rozwijania kompetencji informatycznych. Ponadto klocki posłużyły również jako pomoc dydaktyczna na zajęciach w klasach I-III.


Uczniowie z klas 5 poznali tajniki druku 3D. Najpierw samodzielnie zaprojektowali modele w programie Tinkercad. Zostały dla nich utworzone konta klasowe w aplikacji online. Przy pomocy podstawowych obiektów, które można nakładać na siebie lub drążyć nimi otwory wykonali przeróżne breloczki na klucze wykazując się dużą kreatywnością. Następnie poznali sposób przygotowania modelu do druku, za pomocą programu typu „Slicer” dedykowanego do naszej drukarki „Zortrax 200 plus”. W końcu udało się wydrukować parę modeli, gdyż druk 3D trwa bardzo długo. Jak uda nam się już wszystkie wydrukować zaprezentujemy galerię naszych breloków.

W pierwszych miesiącach roku szkolnego wyposażenie pracowni technicznej zakupione w ramach projektu było intensywnie wykorzystywane przez uczniów klasy 6. Poznawali budowę lutownicy i zasadę działania. Samodzielnie rozpakowali lutownicę i zamontowali części (grot, dmuchawę, kabel zasilający). Została im wyjaśniona obsługa stacji lutowniczej. Później samodzielnie rozmontowali ją i zapakowali. 

Wrzesień i październik upłynął także pod znakiem różnego rodzaju wydarzeń, podczas których wykorzystywany był sprzęt audio-video. Nagłośnienia i mikrofonów użyto m.in. podczas pasowania pierwszoklasistów i uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.. 

Autorzy:  Łukasz Kobiałka, Bartłomiej Biedroń

#Laboratoria Przyszłości, #Laboratoria Przyszlosci

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content