ŚWIETLICA

Świetlica szkolna pracuje w godzinach: 6.30-16.30

Opiekunowie:

p. Dorota Kozioł
p. Monika Bałchan
p. Joanna Dembowska
p. Monika Osinko
p. Ilona Porada
p. Marlena Siuta
p. Piotr Smotryś
p. Anna Węglarz