Powrót do STOŁÓWKA

Opłaty

Opłaty za wyżywienie należy uiścić do czwartego dnia  każdego miesiąca.

– nr konta: 95 1020 4391 0000 6802 0187 6838

(treść przelewu: za wyżywienie – nazwisko, imię dziecka, grupa)